Oefentherapie - Psychosomatiek - Slaapoefentherapie

header-background-small

Kwaliteit

Kwaliteitsregister Paramedici
Sinds de oprichting van het kwaliteitsregister paramedici in juli 2000 ben ik kwaliteits geregistreerd. Ik voldoe daarmee aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars. In het kwaliteitsregister ben ik geregistreerd onder nummer 19900916993.

Samenwerking:
Binnen het Paramedisch Centrum Groot Driene werk ik samen met de fysio- & manuele therapeuten, maar ook met de ergotherapeut, de podotherapeut,  en de andere disciplines. Over het Paramedisch Centrum Groot Driene kunt u  meer vinden via www.paramedischcentrumgrootdriene.nl.
Daarnaast neem ik deel aan een aantal netwerken op het eigen vakgebied, zoals:

  • Netwerk Psychosomatiek (fysio- & oefentherapeuten)
  • Netwerk Slaapoefentherapie.
  • Intervisie Overleg met collega oefentherapeuten.


Patienttevredenheidsonderzoek (Qualizorg):

Na afronding van de behandeling kan gevraagd worden of u zou willen meewerken aan een onderzoek naar uw tevredenheid over de behandeling, het resultaat, de prakrijkruimte e.d. Deelname is vrijblijvend. Op de website van Qualizorg staat meer beschreven over de opzet en inhoud van het tevredenheidsonderzoek en wat dat voor u en voor mij betekent, zie www.qualizorg.nl.
Dat de meeste patiënten meer dan tevreden zijn over de praktijk is wel te zien aan de hiernaast staande beoordeling van patiënten uit de periode oktober 2021 tot en met oktober 2022.

Klachtregeling
Gelukkig zijn de meeste patiënten zeer tevreden over de gegeven behandelingen, maar er kan natuurlijk altijd iets mis gaan. Mocht u ontevreden zijn dan verzoek ik u om als eerste met mij contact op te nemen. Ik ga dan samen met u de klacht bespreken en de klacht verhelpen. Mocht u toch nog niet tevreden zijn dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen:

Qualizorg resultaat 2022